Závazná přihláška


Přihláška na kurz
 

Máte-li zájem objednat si kurz jachtingu, vyplňte prosím tuto přihlášku a nejpozději 14 dní před započetím kurzu uhraďte prosím zálohu ve výši 1/2 ceny kurzu.

Bankovní spojení: KB Klatovy, číslo účtu: 9860810207/0100

V případě Vaší neúčasti záloha propadá.
Nebude-li možno kurz naší vinou uskutečnit v daném termínu, bude Vám záloha vrácena nebo po dohodě s Vámi použita na zaplacení kurzu v náhradním termínu.


Osobní údaje
Jméno a příjmení: 
Ulice, č.p.:   
PSČ, obec:
Telefon:
E-mail:


Kurz
Nejlépe se mi hodí termín:
  od      do  
 Nebyl by špatný ani:
  od      do  
 
Počet účastníků:  chci být sám (sama)
 jsme dva*
 jsem sám (sama), ale mám zájem o přiřazení
      dalšího účastníka
*) Druhý účastník by měl vyplnit samostatnou přihlášku.
 
©2019  zd@seznam.cz